A 10.06.16 10:45:24 Bylo třeba upravit konfigurační soubor WWW serveru Apache ! ( C:\PROGRAM FILES (X86)\APACHE SOFTWARE FOUNDATION\APACHE2.2\CONF\HTTPD.CONF ) A ------------------------------- A 10.06.16 10:45:38 !! Start Esc ( DESKTOP-5CTFUA7 # Knihovna - A_NM0N20CX(459688) ) : Chybně nastavený WWWROOT=C:\PROGRAM FILES (X86)\APACHE SOFTWARE FOUNDATION\APACHE2.2\HTDOCS\ ( neexistuje v něm l.dll ) !